Phần mềm erp sản xuất ngành thép

Ngày đăng: 03/12/2019

Phần mềm ERP Sản Xuất ngành thép của LinkQ sẽ giúp doanh nghiệp của bạn:

 

- Quản lý nguồn vốn: vốn vay, sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất: LinkQ giúp quản lý tránh sử dụng vốn không hệu quả dễ khiến doanh nghiệp rơi vào nguy cơ thiếu hụt vốn.

 

- Quản lý nhập xuất tồn các loại mặt hàng, truy xuất nguồn gốc hàng hóa: LinkQ quản lý được chi tiết các loại mặt hàng đồng thời theo nhiều đơn vị tính khác nhau như trọng lượng (Kg), Số lượng cuộn, số lượng bó, số lượng cây -> giúp thúc đẩy bộ phận kinh doanh, bán hàng, đáp ứng đầy đủ hàng hóa và tránh việc thiếu hàng. Truy xuất được nguồn gốc nguyên vật liệu sản xuất thành phẩm.

 

- Quản lý phế liệu, tình hình hao hụt nguyên vật liệu khi trải qua các công đoạn sản xuất khác nhau: LinkQ có thể quản lý tình hình hao hụt nguyên vật liệu theo từng loại sản phẩm, nguyên vật liệu.

 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, quản lý hoạt động sản xuất để đáp ứng nhu cầu kinh doanh: LinkQ có thể quản lý đơn hàng từ bộ phận kinh doanh kết hợp với việc quản lý tồn kho từng mặt hàng để xây dựng kế hoạch sản xuất cho phù hợp, tối thiểu chi phí hoạt động.

 

- Quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm: LinkQ giúp doanh nghiệp quản lý được chi phí sản xuất cho từng loại mặt hàng cụ thể - vấn đề cốt lõi cho việc xác định hiểu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất. Giúp nhà quản trị nắm được tình hình hoạt động kinh doanh để xây dừng quy trình tối thiểu hóa chi phí.


 

LinkQ ERP Sản Xuất Ngành Thép được lập trình theo quy trình sản xuất như sau:

 

 

Diễn giải quy trình

 

1. Bộ phận Kho Nhập mua thép cuộn, nhập thép cuộn gia công

 

2. Bộ phận Nhà máy Lập kế hoạch sản xuất băng: Nhân viên lập kế hoạch sản xuất dựa theo phiếu đề nghị bán hàng

 

3. Bộ phận Nhà máy Xác nhận sản xuất Băng: Nhân viên quản lý duyệt kế hoạch sản xuất và tạo lệnh sản xuất băng.

 

4. Bộ phận Kho tạo phiếu xuất thép cuộn theo lệnh sản xuất

 

5. Bộ phận Nhà máy Cán hạ, cán nguội hoặc xả băng thép theo yêu cầu đơn hàng

 

6. Bộ phận Kho Nhập lại thép cuộn trong trường hợp cán hạ thép cuộn sau đó đem đi xả Băng

 

7. Bộ phận Kho Nhập Băng trong trường hợp xả băng thép cuộn hoặc cán hạ thép cuộn rồi đem dập ống mà không cần xả băng nữa.

 

8. Bộ phận Nhà máy Lập kế hoạch sản xuất Ống/Thép

 

9. Bộ phận Nhà máy Xác nhận sản xuất Ống/Thép: Nhân viên quản lý duyệt kế hoạch sản xuất và tạo lệnh sản xuất Ống/Thép.

 

10. Bộ phận Kho tạo phiếu xuất băng theo lệnh sản xuất

 

11. Bộ phận Nhà máy Cán hạ hoặc Dập ống/ Cán thép La/ Cán thép lá theo lệnh sản xuất

 

12. Bộ phận Kho Nhập lại Băng trong trường hợp Băng đem đi cán hạ rồi mới chuyển qua Dập Ống

 

13. Bộ phận Kho Nhập ống/ Thép La/ Thép lá

 

 

I. CÁC DANH MỤC 


 

1. Danh mục quy cách

 

 

2. Danh mục BOM theo quy cách

 

 

3. Danh mục loại hàng

 

 

4. Danh mục thép

 

 

5. Danh mục lô

 

 

 

II. CÁC CHỨC NĂNG


 

1. Lập kế hoạch sản xuất Băng / Ống

 

 

 

2. Tạo lệnh sản xuất Băng / Ống

 

Những kế hoạch sản xuất sau khi được duyệt xác nhận sản xuất sẽ được quản lý chức năng lệnh sản xuất

 

 

 

3. Phiếu nhập thép cuộn

 

 

4. Phiếu xuất theo cuộn

 

 

5. Phiếu nhập lại thép cuộn

 

 

6. Phiếu điều chuyển thép cuộn

 

Dùng để quản lý nhập xuất tồn công đoạn ở giai đoạn cán hạ hoặc cán nguội

 

 

7. Phiếu nhập Băng

 

 

8. Phiếu nhập Ống

 

 

9. Phiếu nhập lại Băng

 

 

10. Phiếu nhập Dây biên – Bao bì

 

 

11. Phiếu xuất Ống

 

 

 

III. CÁC BÁO CÁO


 

- Báo cáo nhóm Thép

 

- Báo cáo nhóm Băng

 

- Báo cáo nhóm Ống

 

- Báo cáo sản xuất

 

 

IV. NHẬP XUẤT THEO MÃ VẠCH - IN TEM

 

 

1. Nhập kho NVL cuộn thép

 

Nhập từ nhà máy tôn: Quét mã vạch theo cấu trúc mã của nhà máy tôn -> lấy được mã lô, lưu lại mã vạch của nhà máy tôn vào cột mã vạch của mã vật tư trên phần mềm.

 

Nhập khẩu: Nhập theo mã vật tư, các thông tin đi theo -> Tạo Button in tem(in từng dòng), thông tin lấy từ dòng hiện tại đang Focus. Khi in tem lưu lại thông tin hiện có trên phiếu và không cần load lại.

 

2. Nhập kho Băng, Ống.

 

Quét mã vạch cuộn thép xã băng, mã vạch băng cắn ống -> tạo mã vật tư theo cấu trúc mặc định trên phần mềm.

In tem như phiếu nhập khẩu. riêng phần băng, ống in 2 mẫu tem.

 

3. Xuất cuộn, băng, ống sản xuất

 

Sử dụng quét mã vạch -> lấy toàn bộ các thông tin lên phiếu.

 

4. Xuất bán sản phẩm

 

Tạo form phiếu xuất bán: lưu thông tin các chứng từ xuất kho

 

Tạo bảng mới L05CTXB lưu thông tin chứng từ xuất bán như phiếu xuất kho, thêm các thông tin: Số ct SO

 

Người nhập nhập phiếu xuất bán sử dụng hình thức quét mã vạch, nhiều phiếu xuất bán cho 1 đơn đề nghị xuất kho.

 

Phiếu xuất bán không ghi nhận dữ liệu vào thẻ kho.

 

5. In tem

 

Tích hợp giao diện in tem trên các phiếu nhập sản xuất

 

In tem từng dòng như đề cập phía trên.

 

In tem hàng loạt: tạo button trên giao diện view phiếu nhập, người dùng check chọn từng dòng dưới lưới view chi tiết -> click in tem để in hàng loạt các tem gián.

 

6. Hóa đơn bán hàng

 

Kế thừa dữ liệu từ phiếu xuất bán -> liên kết giá từ phiếu đề nghị xuất hàng.


Trên đây là tổng quan về phần mềm LinkQ ERP Sản Xuất Ngành Thép, được nghiên cứu và lập trình cho riêng các doanh nghiệp sản xuất thép tôn. Để được tư vấn trực tiếp và demo phần mềm, mời bạn đăng kí theo thông tin sau đây!

 

 

Xin cảm ơn!

Khách hàng tiêu biểu

 • sssc
 • Kim Hoa
 • Agrex Saigon
 • TVSL
 • Vinh Thinh
 • Dong Nhan
 • HA
 • TLG
 • N
 • IN
 • Hoang Khang
 • Gilimex PPJ
 • Phong Phu
Copyright © 2019 Biquyetquantrisanxuat.com
 • Kết nối với chúng tôi:

Hotline