Khái niệm phần mềm MES

Ngày đăng: 11/10/2019

I. KHÁI NIỆM PHẦN MỀM MES - Manufacturing execution system

 

Hệ thống thực hiện sản xuất ( MES ) là các hệ thống máy tính được sử dụng trong sản xuất, để theo dõi và ghi lại sự chuyển đổi nguyên liệu thô thành hàng hóa thành phẩm. MES cung cấp thông tin giúp nhà quản trị sản xuất nắm bắt kịp thời các các điều kiện hiện tại trên nhà máy có thể được tối ưu hóa và cải thiện sản lượng sản xuất. MES hoạt động trong thời gian thực để cho phép kiểm soát nhiều yếu tố của quy trình sản xuất (ví dụ: đầu vào nguyên vật liệu, nhân sự, máy móc và dịch vụ hỗ trợ).

 

MES có thể hoạt động trên nhiều phân hệ sản xuất, ví dụ: quản lý định danh sản phẩm trong suốt vòng đời sản phẩm, lập kế hoạch nguyên vật liệu, thực hiện đơn hàng và gửi đi, phân tích sản xuất và quản lý thời gian ngừng hoạt động để đạt tối ưu hoá thiết bị (OEE), kiểm soát chất lượng sản phẩm. MES lưu lại dữ liệu trong suốt quá trình sản xuất, thu thập dữ liệu, quy trình và kết quả của quy trình sản xuất. Điều này có thể đặc biệt quan trọng trong các ngành như thực phẩm, đồ uống hoặc dược phẩm.

 

II. LỢI ÍCH TỪ MES 

 

Các lợi ích khác từ việc thực hiện MES mang đến cho doanh nghiệp bao gồm:

 

- Giảm chất thải, làm lại và phế liệu, bao gồm thời gian thiết lập nhanh hơn

 

- Nắm bắt chính xác hơn thông tin chi phí (ví dụ như lao động, phế liệu, thời gian chết và dụng cụ)

 

- Tăng thời gian hoạt động

 

- Kết hợp các hoạt động quy trình làm việc không cần giấy tờ

 

- Hoạt động sản xuất truy xuất nguồn gốc

 

- Giảm hàng tồn kho, thông qua việc xóa hàng tồn kho chỉ trong trường hợp 

 

III. CÁC PHÂN HỆ CHỨC NĂNG TRONG HỆ THỐNG MES

 

1. Quản lý định danh sản phẩm. Điều này có thể bao gồm lưu trữ, kiểm soát phiên bản và trao đổi với các hệ thống dữ liệu chính khác như quy tắc sản xuất sản phẩm, hóa đơn nguyên vật liệu, hóa đơn tài nguyên, điểm đặt quy trình và dữ liệu công thức tập trung vào việc xác định cách tạo ra sản phẩm. Quản lý định nghĩa sản phẩm có thể là một phần của quản lý vòng đời sản phẩm.

 

2. Quản lý tài nguyên. Bao gồm đăng ký, trao đổi và phân tích thông tin tài nguyên, nhằm chuẩn bị và thực hiện các đơn đặt hàng sản xuất với các nguồn lực có khả năng và tính sẵn có.

 

3. Lập kế hoạch sản xuất. Các hoạt động này xác định lịch sản xuất như một tập hợp các đơn đặt hàng công việc để đáp ứng các yêu cầu sản xuất, thường nhận được từ ERP hoặc các hệ thống lập kế hoạchkhác , sử dụng tối ưu các nguồn lực nội bộ.

 

4. Xử lý đơn đặt hàng sản xuất. Tùy thuộc vào loại quy trình sản xuất, điều này có thể bao gồm phân phối thêm các lô, chạy và đơn đặt hàng công việc, cấp chúng cho các trung tâm làm việc và điều chỉnh các điều kiện không lường trước được.

 

5. Thi hành lệnh sản xuất. Mặc dù việc thực thi thực tế được thực hiện bởi các hệ thống kiểm soát quy trình, một MES có thể thực hiện kiểm tra tài nguyên và thông báo cho các hệ thống khác về tiến trình của quy trình sản xuất.

 

6. Thu thập dữ liệu sản xuất. Điều này bao gồm thu thập, lưu trữ và trao đổi dữ liệu quá trình, trạng thái thiết bị, thông tin lô vật liệu và nhật ký sản xuất trong cơ sở dữ liệu lịch sử hoặc cơ sở dữ liệu quan hệ.

 

7. Phân tích hiệu suất sản xuất. Tạo thông tin hữu ích từ dữ liệu thu thập thô về tình trạng sản xuất hiện tại, như tổng quan về Work In Progress (WIP) và hiệu suất sản xuất của từng giai đoạn sản xuất.

 

8. Đăng ký và truy xuất thông tin liên quan để trình bày toàn bộ lịch sử lô, đơn đặt hàng hoặc thiết bị (đặc biệt quan trọng trong các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, ví dụ như dược phẩm).

 

9. Số hóa dữ liệu hoàn chỉnh từ sổ nhật ký vào giao diện web / máy tính bảng với tính năng khóa chỉnh sửa và cũng kéo dữ liệu từ hệ thống SCADA vào cơ sở dữ liệu chung.

 

10. Giao diện kiểm toán giúp đánh giá hiệu suất. Ví dụ, hiệu suất trực tiếp / gián tiếp của nồi hơi hoặc hiệu quả của tháp giải nhiệt, chỉ có thể được thực hiện bằng cách tích hợp hoàn toàn dữ liệu từ sổ nhật ký và Hệ thống SCADA.

 

IV. MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC

 

- Để LIMS: yêu cầu kiểm tra chất lượng, lô mẫu, dữ liệu quy trình thống kê

 

- Từ LIMS: kết quả kiểm tra chất lượng, chứng nhận sản phẩm, tiến độ thử nghiệm

 

- Đến WMS: yêu cầu tài nguyên vật liệu, định nghĩa vật liệu, giao sản phẩm

 

- Từ WMS: sẵn có nguyên liệu, lô nguyên liệu, lô hàng sản phẩm

 

- Đến CMMS: thiết bị chạy dữ liệu, phân công thiết bị, yêu cầu bảo trì

 

- Từ CMMS: tiến độ bảo trì, khả năng của thiết bị, lịch bảo trì

 

- Để PLM: kết quả thử nghiệm sản xuất

 

- Từ PLM: định nghĩa sản phẩm, hóa đơn hoạt động (định tuyến), hướng dẫn công việc điện tử, cài đặt thiết bị

 

- Đối với ERP: kết quả thực hiện sản xuất, sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu

 

- Từ ERP: Lập kế hoạch sản xuất, yêu cầu đặt hàng

 

- Đến CRM: thông tin theo dõi và theo dõi sản phẩm

 

- Từ CRM: khiếu nại sản phẩm

 

- Để HRM: hiệu suất nhân sự

 

- Từ HRM: kỹ năng nhân sự, nhân sự sẵn có

 

- Để PDES: thử nghiệm sản xuất và kết quả thực hiện

 

- Từ PDES: định nghĩa quy trình sản xuất, thiết kế.

Xin cảm ơn!

 

Khách hàng tiêu biểu

 • sssc
 • Kim Hoa
 • Agrex Saigon
 • TVSL
 • Vinh Thinh
 • Dong Nhan
 • HA
 • TLG
 • N
 • IN
 • Hoang Khang
 • Gilimex PPJ
 • Phong Phu
Copyright © 2019 Biquyetquantrisanxuat.com
 • Kết nối với chúng tôi:

Hotline