Phần mềm hoá đơn điện tử tốt nhất

Ngày đăng: 14/10/2019

Phần mềm hoá đơn điện tử tốt nhất - Dành cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo gỗ, tôn thép, may mặc, bao bì, in ấn, chăn nuôi

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ LINKQ

 

1. Căn cứ thông tư 32/2011/TT-BTC – Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử;

 

- Thông tư 39/2014/TT-BTC - Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng, dịch vụ;

 

- Nghị định 04/2014/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

 

- Thông tư số 10/2014/TT-BTC - Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

 

- Nghị định 119/2018/NĐ-CP - Qui định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

 

-> Dựa vào các văn bản quy định về hóa đơn điện tử. Công ty CP Phần mềm LinkQ đủ điều kiện là đơn vị trung gian cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử.

 

2. Điều kiện của tổ cức trung gian cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC như sau:

 

- Thứ nhất, Là doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc là ngân hàng được cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

 

- Thứ hai, Có chương trình phần mềm về khởi tạo, lập và truyền nhận hóa đơn điện tử đảm bảo hóa đơn điện tử được lập đáp ứng các nội dung theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

 

- Thứ ba, Đã triển khai hệ thống cung cấp giải pháp công nghệ thông tin để phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử giữa các doanh nghiệp hoặc giữa các tổ chức với nhau.

 

- Thứ tư, Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật đảm bảo cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu kinh doanh và quy định pháp luật về phát hành hóa đơn.

 

- Thứ năm, Có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng để đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn của dữ liệu trao đổi giữa các bên tham gia.

 

- Thứ sáu, Có các quy trình và thực hiện sao lưu dữ liệu, sao lưu trực tuyến dữ liệu, khôi phục dữ liệu; có biện pháp dự phòng khắc phục sự cố liên quan đến việc khôi phục dữ liệu.

 

- Thứ bảy, Có giải pháp lưu trữ kết quả các lần truyền nhận giữa các bên tham gia giao dịch; lưu trữ hóa đơn điện tử với yêu cầu thông điệp dữ liệu điện tử phải được lưu giữ trên hệ thống.

 

- Thứ tám, Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử phải có văn bản báo cáo cơ quan thuế (theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) các nội dung sau: danh sách các doanh nghiệp có sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử của tổ chức (bao gồm cả người bán hàng, người mua hàng); số lượng hóa đơn đã sử dụng (gồm: loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự).

 

 

Dẫn chứng chứng minh LinkQ là đơn vị trung gian cung cấp hoá đơn điện tử

 

LinkQ nhận thấy mình đáp ứng đủ yêu cầu và điều kiện để trở thành  đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. LinkQ xin cam kết những thông tin trên là sự thật và chụ trách nhiệm với việc phát hành sau này.

 

 

II. TỔNG QUAN VỀ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ LINKQ

 

Căn cứ vào điều 3 thông tư 32-BTC

 

1. Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này.

 

Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

 

Hóa đơn điện tử gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…;  phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Hóa đơn điện tử đảm bảo nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

 

 

2. Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử không phải là hóa đơn điện tử.

 

3. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

 

a) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

 

b) Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

 

 

III. LỢI THẾ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ LINKQ

 

1. Tiết kiệm chi phí

 

- In hóa đơn (Chỉ cần in hóa đơn trong trường hợp khách hàng có yêu cầu sử dụng hóa đơn giấy);


- Phát hành hóa đơn đến khách hàng (Được phát hành qua phương tiện điện tử thông qua portal, e-mail);


- Lưu trữ hoá đơn (Lưu trữ bằng các phương tiện điện tử với chi phí nhỏ);

 

2. Tiết kiêm thời gian

 

- Phát hành nhanh chóng.


- Gửi đến khách hàng chỉ cần 1 thao tác gửi mail.

 

3. Tra cứu hóa đơn dễ dàng

 

4. Lưu trữ dữ liệu 10 năm, không lo cháy, mất hay hỏng hóa đơn

 

5. Dễ dàng quản lý, theo dõi hóa đơn.

 

 - Thuận tiện hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu;


 - Đơn giản hóa việc quyết toán thuế của Quý công ty;


 - Thuận tiện cho việc kiểm tra của đơn vị quản lý Thuế.

 

 

IV. NỘI DUNG CUNG CẤP

 

1. Nội dung hóa đơn

 

- Thiết kế mẫu theo yêu cầu, theo mẫu có sẵn khách hàng cung cấp

 

- Tích hợp hóa đơn điện tử LinkQ

 

- Chức năng lập hóa đơn và Ký số hóa đơn à Tự động gửi email hóa đơn đến khách hàng từ phần mềm. Cấu hình tự động gửi email đến khách hàng. Ký hàng loạt, gửi mail hàng loạt, ký từng hóa đơn, gửi mail từng hóa đơn.

 

- ​Xử lý điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ hóa đơn. Có hai trường hợp:

 

Trường hợp 1: Hóa đơn đã kê khai thuế: Cung cấp chức năng điều chỉnh hóa đơn: Điều chỉnh khi sai thông tin về tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế…; Điều chỉnh tăng, giảm khi sai thông tin về hàng hóa; Điều chỉnh hủy bỏ hóa đơn gốc.

 

Trường hợp 2: Hóa đơn chưa kê khai thuế: Cung cấp chức năng thay thế và xóa bỏ hóa đơn. Chức năng quản lý hóa đơn theo trạng thái:

 

 • Đã phát hành, chưa phát hành;

 

 • Đã gửi email, chưa gửi email;

 

 • Hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn xóa bỏ.

 

 • Quản lý chi tiết hóa đơn gốc theo trạng thái bị thay thế, bị điều chỉnh, bị xóa bỏ

 

 • Chức năng chuyển đổi qua hóa đơn giấy.

 

 • Hệ thống báo cáo: Báo quản lý hóa đơn

 

2. Website tra cứu hóa đơn điện tử

 

- Tra cứu hóa đơn điện tử trên website LinkQ 

 

- Cấp tài khoản cho khách hàng dùng tra cứu hóa đơn điện tử.

 

- Tra cứu từng hóa đơn điện tử theo thời điểm khách hàng nhận được email thông tin xuất hóa đơn điện tử.

 

- Tra cứu toàn bộ hóa đơn điện tử theo mã khách hàng.

 

- Tra cứu nâng cao dựa trên Mã số thuế, mẫu số, ký hiệu, số chứng từ (số hóa đơn).

 

 

V. QUY TRÌNH HỢP TÁC TRIỂN KHAI HĐĐT LINKQ

 

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử

 

Bước 2: Tư vấn và báo giá

 

Bước 3: Ký hợp đồng

 

Bước 4: Thiết kế mẫu và tạo lập hóa đơn điện tử trên phần mềm kế toán LinkQ

 

Bước 5: Hướng dẫn phát hành và đăng ký hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế

 

- Muốn phát hành hóa đơn này, doanh nghiệp phải có quyết định áp dụng hóa đơn điện tử ( soạn thảo theo mẫu số 1, ban hành kèm thông tư 32)

 

- Thông báo phát hành hóa đơn điện tử, gửi tới cơ quan quản lý, gửi lên trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế (theo mẫu số 02 ban hành kèm thông tư 32)

 

- Tiến hành ký số vào hóa đơn mẫu rồi gửi tới cơ quan quản lý thuế

 

Bước 6: Cài đặt và hướng dẫn sử dụng

 

1.Thông tin liên hệ, người phụ trách nhận thông tin khách hàng đăng kí dịch vụ HĐĐT​

 

2.Thời điểm áp dụng Hoá đơn điện tử cho các doanh nghiệp

 

Thời điểm bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 – Hiệu lực thi hành 01/11/2018 về HĐ điện tử.

 

Trước ngày 01/11/2018

 

Doanh nghiệp vẫn được đặt in và sử dụng hóa đơn giấy và sử dụng hết hóa đơn giấy nếu đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in.

 

Sau ngày 01/11/2018:


- Doanh nghiệp nào còn hóa đơn giấy sử dụng chưa hết thi dùng tiếp cho đến khi hết nếu đến ngày 01/11/2020 không dùng hết bắt buộc phải hủy hóa đơn giấy để sử dụng HĐ điện tử

 

- Nếu dùng hết hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 thì sẽ chuyển sang hóa đơn điện tử mà không được in hóa đơn giấy


- Những doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/11/2018 buộc dùng HĐ điện tử

 

- Công thức mặc định:

 

+ Hóa đơn giấy (đã phát hành) < 01/11/2018 < = 01/11/2020: Hóa đơn điện tử (hóa đơn giấy còn lại phải hủy)

 

+ Thành lập Doanh nghiệp mới (Hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử + hóa đơn giấy mua của cơ quan thuế bán = rủi ro cao về thuế) < 01/11/2018 < = Hóa đơn điện tử

 

+ Chi tiết nghị định 119: 119/2018/NĐ-CP ve hoa don dien tu

 

 

VI. LIÊN HỆ TƯ VẤN

 

Trên đây là những kiến thức tổng quan chung về Phần mềm hoá đơn điện tử LinkQ. Để đăng kí tư vấn về giải pháp, bạn vui lòng bấm vào link bên dưới:

 

 

Xin cảm ơn!

Khách hàng tiêu biểu

 • sssc
 • Kim Hoa
 • Agrex Saigon
 • TVSL
 • Vinh Thinh
 • Dong Nhan
 • HA
 • TLG
 • N
 • IN
 • Hoang Khang
 • Gilimex PPJ
 • Phong Phu
Copyright © 2019 Biquyetquantrisanxuat.com
 • Kết nối với chúng tôi:

Hotline