Vai trò của giá vốn bán hàng

Ngày đăng: 07/02/2023

Vai trò của giá vốn bán hàng

 

Muốn quản lý tốt hàng hoá và tối ưu lợi nhuận, các nhà kinh doanh cần xác định chính xác giá vốn hàng bán. Vậy giá vốn bán hàng là gì và có vai trò ra sau, mời bạn cùng LinkQ tìm hiểu ngay trong bài viết sau.1. Giá vốn bán hàng là gì?

 

Giá vốn bán hàng (Cost of Goods Sold) là một thuật ngữ chỉ toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất hàng hoá hoặc trị giá của hàng hóa được tiêu thụ trong một kỳ sản xuất cụ thể. Giá vốn hàng bán bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến quá trình tạo ra sản phẩm.


 

2. Vai trò của giá vốn bán hàng

 

Giá vốn hàng bán là một số liệu quan trọng trên báo cáo tài chính vì nó được trừ khỏi doanh thu của một công ty để xác định lợi nhuận gộp của công ty. Lợi nhuận gộp là một thước đo khả năng sinh lời để đánh giá mức độ hiệu quả của một công ty trong việc quản lý lao động và vật tư của mình trong quá trình sản xuất. Biết được giá vốn hàng bán giúp các nhà phân tích, nhà đầu tư và nhà quản lý ước tính lợi nhuận của công ty. Nếu giá vốn hàng bán tăng, thu nhập ròng sẽ giảm.

 Trong khi chuyển động này có lợi cho mục đích thuế thu nhập, doanh nghiệp sẽ có ít lợi nhuận hơn cho các cổ đông của mình. Do đó, các doanh nghiệp cố gắng giữ giá vốn hàng bán ở mức thấp để lợi nhuận ròng sẽ cao hơn. Giá vốn hàng bán (COGS) là chi phí mua hoặc sản xuất các sản phẩm mà công ty bán trong một thời kỳ, do đó, chi phí duy nhất được tính vào thước đo là những chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm, bao gồm cả chi phí lao động, nguyên vật liệu và chi phí sản xuất.

 

 

Hàng tồn kho được bán xuất hiện trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dưới tài khoản giá vốn hàng bán. Hàng tồn kho đầu năm là hàng tồn kho còn lại từ năm trước – nghĩa là hàng hóa chưa được bán trong năm trước. Bất kỳ hoạt động sản xuất hoặc mua hàng bổ sung nào do một công ty sản xuất hoặc bán lẻ thực hiện đều được thêm vào hàng tồn kho ban đầu. Vào cuối năm, các sản phẩm không bán được sẽ được trừ vào tổng hàng tồn kho đầu năm và các khoản mua bổ sung. Con số cuối cùng thu được từ phép tính là giá vốn hàng bán trong năm.

Bảng cân đối kế toán có một tài khoản gọi là tài khoản tài sản lưu động. Dưới tài khoản này là một mục được gọi là hàng tồn kho. Bảng cân đối kế toán chỉ phản ánh tình hình tài chính của công ty vào cuối kỳ kế toán. Điều này có nghĩa là giá trị hàng tồn kho được ghi nhận theo tài sản lưu động là hàng tồn kho cuối kỳ. Vì hàng tồn kho đầu kỳ là hàng tồn kho mà công ty có vào đầu kỳ kế toán, có nghĩa là hàng tồn kho đầu kỳ cũng là hàng tồn kho cuối kỳ của công ty vào cuối kỳ kế toán trước.

 

- Cơ sở để định giá sản phẩm: Thông qua chỉ số giá vốn bán hàng giúp các nhà phân tích, đầu tư, quản lý đưa ra mức giá phù hợp cho sản phẩm, cân đối để tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp.

 

- Quản lý chi tiêu chi tiết và chính xác: Giá vốn hàng bán thể hiện những chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm. Do đó tính toán giá vốn hàng bán chuẩn sẽ giúp doanh nghiệp quản lý chi phí hiệu quả hơn.

 

- Cơ sở để quản lý sản xuất: Giá vốn hàng bán được trừ vào doanh thu để xác định lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. Dựa vào chỉ tiêu lợi nhuận gộp để doanh nghiệp quản lý lao động và vật tư khi sản xuất một cách chi tiết và chuẩn xác hơn.

 

 

Qua bài viết trên, chắc các bạn đã tìm ra được đáp án về giá vốn là gì và cón vai trò ra sau. Giá vốn hàng bán là một số liệu quan trọng trên báo cáo tài chính vì nó được trừ khỏi doanh thu của một công ty để xác định lợi nhuận gộp của công ty. Do đó, để quản lý chính xác và hiệu quả giá vốn bán hàng, các nhà lãnh đạo đã chọn ứng dụng phần mềm kế toán vào doanh nghiệp. Phần mềm Kế toán là giải pháp quản lý hiệu quả các loại chi phí, tự động hoá các báo cáo, giúp nhà quản lý tiết kiệm thời gian và chi phí,…

 

Để được tư vấn miễn phí về phần mềm Kế toán sản xuất, mời bạn đăng ký theo thông tin sau: 

 

 

 

 

Khách hàng tiêu biểu

 • sssc
 • Kim Hoa
 • Agrex Saigon
 • TVSL
 • Vinh Thinh
 • Dong Nhan
 • HA
 • TLG
 • N
 • IN
 • Hoang Khang
 • Gilimex PPJ
 • Phong Phu
Copyright © 2019 Biquyetquantrisanxuat.com
 • Kết nối với chúng tôi:

Hotline