Phần mềm quản lý nhân sự ngành gỗ

Ngày đăng: 16/07/2019

Phần mềm quản lý nhân sự ngành gỗ LinkQ

 

Là phân hệ quan trọng trong hoạt động sản xuất trong ngành gỗ, LinkQ HRM chuyên ngành gỗ mang đến những tính năng quản lý nhân sự, chấm công và tính lương ưu việt.

 

Phần mềm quản lý nhân sự ngành gỗ LinkQ dựa tren quy trình tính lương như sau:

 

 

Hệ thống phần mềm sẽ xử lý chỉn chu trên từng bước:

 

I. QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN VIÊN

 

1. QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN:


- Các nhân viên được quản lý theo từng bộ phận, nhà máy theo từng mã nhân viên.


- Cập nhật toàn bộ hồ sơ lý lịch nhân viên, báo cáo trích ngang hồ sơ cán bộ: Thông tin cá nhân, trình độ học vấn, quá trình làm việc, quá trình lương, khen thưởng, kỷ luật…


- Quản lý các thông tin cá nhân khác của nhân viên như: Cho phép cập nhật ảnh nhân viên và in trong sơ yếu lý lịch.


- Cho phép cập nhật những thông tin về chứng chỉ ngoại ngữ.


- Cho phép cập nhật bậc nghề nghiệp chuyên môn và báo cáo nhanh “danh sách nhân viên theo chuyên môn”.


- Cho phép cập nhật loại công việc, tính chất công việc, chức vụ, kiêm nhiệm…


- Quản lý tình trạng hiện thời của nhân viên: đang làm việc, đi công tác, đi học, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ phép, đã nghỉ việc…


- Mẫu trích ngang thông tin nhân viên.


- Báo cáo thống kê số lượng nhân viên trong năm.


- Báo cáo thống kê số lượng nhân viên theo tính chất công việc trong năm.


- Báo cáo thống kê thâm niên làm việc theo bộ phận.


- Báo cáo tỷ lệ nhân viên nghỉ việc.


- Báo cáo thống kê nghỉ việc theo lý do.


- Phân tích tình hình nhân sự theo giới tính từng thời điểm.


- Phân tích tình hình nhân sự theo độ tuổi.


- Phân tích tình hình nhân sự theo chức danh.


- Phân tích tình hình nhân sự theo trình độ, chuyên môn.


- Phân tích tình hình nhân sự theo tình trạng làm việc.


- Cho phép cập nhật các thông tin liên quan về CMND/hộ chiếu/thị thực.


- Phân tích tình hình nhân sự tăng giảm trong kỳ, lý do tăng giảm (luân chuyển, nghỉ việc, …).

 


2. QUẢN LÝ LÝ LỊCH, QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC:


- Quản lý tình trạng sức khỏe nhân sự.


- Quản lý quá trình làm việc của nhân viên: Điều chuyển công tác, thay đổi chức vụ, quản lý gián đoạn công tác, quản lý Kiêm nhiệm, …


- Các quá trình đào tạo, bằng cấp, chứng chỉ, khóa đào tạo trong hay ngoài công ty: Khóa học, nơi học, văn bằng, xếp loại, …


- Quản lý, theo dõi quá trình tăng, giảm Lương: Mức lương, phụ cấp, các loại hệ số, … Liên kết trực tiếp với phân hệ Chấm công – Tiền lương. Cho phép theo dõi nâng bậc lương theo hệ số (hệ số, ngày nâng bậc, ngày giữ bậc, …)


- Quản lý quan hệ nhân thân: vợ, chồng, con... 


- Quản lý quá trình nghỉ phép, dễ dàng thay đổi cách tính phép (phép năm, phép tháng, chuyển phép từ năm trước sang năm sau…), liên kết với phân hệ Chấm công để tự động cập nhật, tính phép.


- Theo dõi khen thưởng kỹ luật: Số quyết định, ngày quyết định, nội dung, …


- Các quyết định: Tăng lương.Giảm lương.Điều chuyển.Thôi nhiệm.

 


3. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG:


- Hợp đồng thử việc, Hợp đồng ngắn hạn, Hợp đồng dài hạn, Hợp đồng không xác định thời hạn…


- Ghi nhận thông tin đánh giá quá trình thử việc, kết quả thử việc nếu là hợp đồng thử việc.


- Hợp đồng có đính kèm theo các QUYẾT ĐỊNH liên quan.


- Bao gồm các thông tin : Nội dung, bộ phận, hình thức trả lương, nơi làm việc, bậc lương, ngày ký, ngày kết thúc,…


- Mẫu hợp đồng lao động.


- Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động.


- Báo cáo các hợp đồng đã hết hiệu lực, các hợp đồng đến thời kỳ tăng lương.


- Danh sách nhân viên chưa ký hợp đồng.


- Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng.


- Danh sách nhân viên hết hạn thử việc.


- Báo cáo cảnh báo đến hạn gia hạn hợp đồng.


- Báo cáo thống kê nhân sự theo loại hợp đồng (thử việc, chính thức: Ngắn hạn, Xác định thời hạn (12-36 tháng, Không xác định thời hạn, …)

 


II. TUYỂN DỤNG – ĐÀO TẠO

 


- Thiết lập chương trình tuyển dụng cho từng phòng ban theo các tiêu chí đề ra


- Nếu các nhân viên thử việc đạt được các tiêu chí với số điểu quy định sẽ được giữ lại


- Chương trình, tiêu chí và hệ số điểm đưa ra sẽ khác nhau cho từng phòng ban, nhân viên


- Thiết lập chương trình đào tạo và đánh giá hiệu quả sau từng chương trình


- Thiết lập các kế hoạch tuyển dụng và đảo tạo theo định kỳ hoặc tùy biến điều chỉnh


- Tự động chuyển từ nhân viên thử việc sang nhân viên chính thức 


- Bảng theo dõi đánh giá tuyển dụng, đào tạo


- Thống kê số nhân viên đạt, không đạt sau các chương trình


- Bảng theo dõi kế hoạch đào tạo, tuyển dụng

 


III. QUẢN LÝ CHẤM CÔNG

 


1. CHẤM CÔNG:


- Kết nối dữ liệu chấm công từ máy chấm công hoặc import từ excel.


- Tổng hợp số ngày công, số ngày nghỉ phép, nghỉ theo chế độ, quy định, …


- Có trường điều chỉnh ngày công đối với các trường hợp đi công tác, điều chỉnh do các sai sót.


- Tính công tự động, chính xác và kịp thời.


- Cho phép điều chỉnh giờ vào/ra nhân viên.


- Tự động chuyển dữ liệu công sang phân hệ tính lương.


- Bảng chấm công.


- Bảng chi tiết kết quả chấm công.


- Danh sách nhân viên sai số liệu chấm công.


- Bảng tổng hợp công nhân viên.


- Bảng tổng hợp công tăng ca.


- Báo cáo đi muộn về sớm.


- Báo cáo thống kê số lần đi muộn về sớm.


- Tổng hợp dữ liệu chấm công theo năm.

 


2. QUẢN LÝ PHÉP:


- Quản lý chi tiết số ngày phép của nhân viên theo qui định, tình hình thực hiện nghỉ phép trong năm.


- Cho phép khai báo thêm số phép phát sinh ngoài các ngày phép định mức (nghỉ ma chay, cưới hỏi…).


- Theo dõi, cập nhật số dư ngày phép, ngày giới hạn sử dụng phép còn lại từ năm trước chuyển sang.


- Kết chuyển số dư phép sang năm sau.


- Báo cáo chi tiết nhân viên nghỉ phép.


- Bảng theo dõi số ngày nghỉ phép trong năm.


- Báo cáo phép năm.


- Thống kê ngày nghỉ phép năm.

 


IV. TÍNH LƯƠNG

 


1. LƯƠNG THEO NGÀY CÔNG:

 


- Tự động tính toán lương theo lương cơ bản, các khoản phụ cấp, giảm trừ theo các tham số khai báo sẵn trong kỳ tính lương và bảng chấm công:

 

 •  Áp dụng các hệ số lương, mức lương khác nhau theo ngày hiệu lực.
 • Tự động tính lương theo bảng chấm công.
 •  Tự động tính các khoản phụ cấp.
 •  Cập nhật ứng lương của nhân viên.


- Tự động tính các khoản giảm lương.


- Tính lương thực lãnh.


- Bảng lương: Tự động gửi email Bảng lương cho từng nhân viên tương ứng.


- Bảng tạm ứng lương.


- Bảng chi tiết thu nhập.


- Bảng thanh toán lương.


- Bảng chi tiết thuế TNCN.


- Bảng lương tổng hợp.


- Phiếu lương.


- Tổng hợp thu nhập theo nhân viên, phòng ban.

 


2. CÁC KHOẢN PHỤ CẤP, LƯƠNG KHÁC:


- Lương tăng ca.


- Lương theo chế độ thai sản.


- Lương theo công ốm.


- Lương ngày lễ.


- Thưởng cố định.


- Trợ cấp tai nạn.


- Bảng chi tiết phụ cấp cho nhân viên theo bộ phận.


- Bảng chi tiết thưởng, phạt nhân viên theo bộ phận.

 


V. TÍNH KPIS

 


- Thiết lập chỉ tiêu để theo dõi KPI cho từng phòng ban: khối văn phòng (kế toán, hành chính – nhân sự,..); khối sản xuất (thu mua, kế hoạch, tổ sản xuất)


- Các chỉ tiêu sẽ khác nhau cho từng phòng ban. 


- Chỉ tiêu và điểm cho mỗi chỉ tiêu sẽ được khai báo linh hoạt (thêm chỉ tiêu, bỏ chỉ tiê, chỉnh sửa điểm)


- Tính KPI cho từng nhân viên, phòng ban theo tháng, năm.


- Tương ứng với mỗi mức điểm KPI sẽ có mức thưởng thêm cho nhân viên. 

 


VI. TÍNH ĐIỂM CHUYÊN CẦN THEO CHỈ TIÊU ĐI ĐÚNG GIỜ

 


- Xử lý, chấm điểm tự động cho chỉ tiêu đi làm đúng giờ


- Thiết lập số điểm cho 02 trường hợp

 

 •  Đi trễ
 •  Không đi trễ


- Phần mềm căn cứ vào dữ liệu chấm công và dữ liệu đã được khai báo để tự động chấm điểm

 

 

Xin cảm ơn!

 


 

Tìm hiểu thêm về Quy trình sản xuất gỗ tự nhiên tại ĐÂY

 

Tìm hiểu về Phần mềm tính giá thành sản xuất gỗ tự nhiên tại ĐÂY

 
 
ĐĂNG KÝ DEMO PHẦN MỀM VÀ TƯ VẤN TẠI ĐÂY:
 
 

 

 

Khách hàng tiêu biểu

 • sssc
 • Kim Hoa
 • Agrex Saigon
 • TVSL
 • Vinh Thinh
 • Dong Nhan
 • HA
 • TLG
 • N
 • IN
 • Hoang Khang
 • Gilimex PPJ
 • Phong Phu
Copyright © 2019 Biquyetquantrisanxuat.com
 • Kết nối với chúng tôi:

Hotline